Aktualności

Zarządca Nieruchomości - Świdnica i okolice- nie prowadzimy

Rzeczoznawca majątkowy - Danuta Brożbar ,Świdnica

 

tel. 609 504 229

 

 

 

Usługi szacowania nieruchomości wykonywane są dla organów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz osób fizycznych i prawnych, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem wyceny, sporządzonej w formie operatu szacunkowego lub też innego opracowania czy ekspertyzy, może być między innymi:

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana - działki budowlane i komercyjne;
 • nieruchomość gruntowa zabudowana - domy mieszkalne, obiekty handlowo - usługowe i przemysłowe, hale, magazyny;
 • nieruchomość lokalowa – lokale mieszkalne, handlowe i usługowe;
 • ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;
 • inne prawa związane z nieruchomościami;
 • opinie o nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla Sądów wieczystoksięgowych zgodnie z art.68 ust.2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece,  bowiem ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanowianiu hipotek na nieruchomościach rolnych.

Operaty szacunkowe  sporządzane są dla różnych celów w zależności od Państwa potrzeb – wszędzie, gdzie konieczna jest znajomość wartości nieruchomości.

Wyceny są wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępoowania i  wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartośc i nieruchomości  i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości , na którym znajduje się przedmiot wyceny oraz wizją lokalną.

 

Działam w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5875.

 

 


       Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudnym wyborem, w znacznej mierze decydującym o walorach nieruchomości. Naszej oferty nie kierujemy do tych z Państwa, którzy są zadowoleni z dotychczasowego sposobu zarządzania nieruchomością, lecz do tych, którzy chcieliby jeszcze w lepszy sposób wykorzystać posiadaną nieruchomość.

 

 

        W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa zdecyduje się na właścicielski sposób prowadzenia zarządu, na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali zobowiązana jest do wyboru jedno lub kilkuosobowego zarządu. Wybrany w takim trybie zarząd wspólnoty może zlecić niektóre czynności zarządu zwykłego profesjonalnej firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Zazwyczaj jest to umowa o administrowanie i obejmuje zakres prowadzenia obsługi księgowej, bieżącej konserwacji, nadzoru nad firmami sprzątającymi.


        W tym przypadku zarządcą wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd wspólnoty, natomiast zatrudniona firma pełni funkcję administratora i odpowiada za zakres powierzony jej umową. Zarząd wspólnoty ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji, ale również za nie odpowiada przed zgromadzeniem wspólnoty mieszkaniowej. Zazwyczaj wybrani spośród właścicieli nieruchomości członkowie zarządu nie są związani na co dzień z profesją zarządzania nieruchomościami. Ponieważ często są czynni zawodowo ich czas jest ograniczony. Dlatego bardzo ważnym jest, aby zarząd wspólnoty zlecił wykonywanie czynności administrowania profesjonalnej firmie, co odciąży od bieżących, bardzo czasochłonnych prac. Zadaniem firmy administrującej jest również pomoc prawna, analizowanie przypadków i propozycji zarządu pod kątem wydanych rozporządzeń oraz orzeczeń sądowych. Taka obsługa w znacznej mierze odciąża pracę zarządu oraz zapewnia ochronę przed podejmowaniem złych, lub niezgodnych z prawem decyzji.

================================================================


 

Jak zmienić Zarządcę

JEŚLI WSPÓLNOTA NIE JEST ZADOWOLONA ZE SWOJEGO ZARZĄDCY,
MOŻE GO ZMIENIĆ

Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy firma nie reaguje na informacje o awariach i zaniedbaniach. Zdarzają się też sytuacje, ze zarządca nie wywiązuje się ze swoich zadań, np. organizacja funduszu remontowego.
By zmienić zarządcę potrzebne jest nadzwyczajne zebranie wspólnoty. Do jego powołania konieczny jest wniosek podpisany przez właścicieli posiadających 10 proc. udziałów w nieruchomości.
Zarządca, którego chcemy odwołać, nie może nie zgodzić się na zwołanie takiego zebrania. Jednak często zdarza się tak, że stara się on uniknąć tej przykrej dla niego sytuacji. Aby zarządca nie uniknął zwołania zebrania, wykorzystując naszą niewiedzę, należy:

 • złożyć wniosek podpisany przez właścicieli posiadających 10 proc. udziałów
 • zaznaczyć w nim dokładny termin i godzinę spotkania.
 • dołączyć projekt uchwały zmieniającej zarządcę i krótki porządek obrad (wybranie przewodniczącego zebrania, dyskusja i głosowanie nad uchwałą o odwołaniu zarządcy.
 • w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed zebraniem poinformować o nim wszystkich współwłaścicieli.
 • zaprosić na spotkanie notariusza (w przypadku, jeżeli zarząd wspólnotą był powierzony w formie aktu notarialnego), który poświadczy odwołanie zarządcy.
 
KIEDY STARY ZARZĄDCA SIĘ SPRZECIWIA

Często zdarza się jednak tak, że odwoływany zarządca robi wszystko, by uniemożliwić nam jego odwołanie i po prostu wbrew prawu nie zwołuje zebrania. Wspólnota może wtedy sama zorganizować takie spotkanie i zaprosić na nie zarządcę.

 
ZEBRANIE

Jeśli dotychczasowa firma nie wykazuje już żadnej inicjatywy i nie chce prowadzić zebrania, na którym się ją odwołuje, na spotkaniu trzeba pamiętać o kilku rzeczach:
 • osoby inicjujące zebranie muszą zaproponować kandydata na przewodniczącego zebrania, którego funkcja jest głosowana przez wspólnotę (można też dobrać protokolanta)
 • przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, zaczyna dyskusję nad uchwałą odwołująca starego zarządcę i powołującą nowego. Inicjuje też jej głosowanie. Potrzeba większości, by ją przegłosować (w przypadku „dużych” wspólnot) lub jednomyślności ( w przypadku „małych wspólnot).
 • należy sporządzić protokół.
Po takim zebraniu nieruchomością wspólnoty zarządza nowa firma.

Producent toreb na urządzenia elektorniczne

Strony WWW, CMS, Aplikacje internetowe

Termowizja, audyt energetyczny, świadectwo energetyczne

Rzeczoznawca Majątkowy

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij